เปิดตัวเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยระบบจัดการความรู้เวอร์ชั่นล่าสุดของ Gotoknow.org ที่นี่ และ เดี๋ยวนี้

Collateral from coronary artery (0)

มารดาพาเด็กหญิงอายุ 1 ปี มาด้วยเรื่องแพทย์ฟังได้เสียงหัวใจผิดปกติ ก่อนหน้านี้แข็งแรงดีมาตลอด ไม่เคยเจ็บป่วยรุนแรง รับวัคซีนไม่คยมีใครบอกว่าเป็นโรคหัวใจ PE.  Looks well, mild cyanosis, oxygen saturation by pulse oximeter at room air ... มีต่อ »
หมวดหมู่: กุมารเวชศาสตร์
คำสำคัญ: collateral from coronary  pa  vsd
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน   สร้าง: พ. 23 พฤษภาคม 2555 @ 21:06 แก้ไข: จ. 28 พฤษภาคม 2555 @ 23:03

Congenital heart disease (1)

โรคหัวใจในเด็กพบได้ไม่น้อย ทุกปีมีผู้ป่วยใหม่เด็กที่เป็นโรคหัวใจมารับการตรวจ รักษา ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีมากกว่าปีละ ๑๕๐๐ คน กว่าร้อยละ ๙๐ ของผู้ป่วยเหล่านี้เป็น congenital heart disease อุบัติการทั่วโลกพบประมาณ ๘-๑๐ ราย ในเด็กที่ค... มีต่อ »
หมวดหมู่: กุมารเวชศาสตร์
คำสำคัญ: acyanotic  congenital heart disease  cyanotic
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน   สร้าง: ส. 07 พฤษภาคม 2554 @ 08:19 แก้ไข: ศ. 09 พฤษภาคม 2557 @ 11:05

การซักประวัติและตรวจร่างกายเด็กโรคหัวใจภาค 2 (2)

                ในเด็กปกติเสียงที่ได้ยินจากการฟังด้วย stethoscope มีเสียงหลักคือ First heart sound (S1) และ Second heart sound (S2) เกิดจากลิ้นทั้ง 4 ของหัวใจได้ยินชัดในตำ... มีต่อ »
หมวดหมู่: กุมารเวชศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน   สร้าง: ส. 09 ต.ค. 2553 @ 09:09 แก้ไข: ส. 09 ต.ค. 2553 @ 09:09

Aorto-left ventricular tunnel (0)

เด็กอายุ 7 เดือน ฟังได้เสียงหัวใจผิดปกติระหว่างมาตรวจหวัด ตรวจร่างกายพบเด็กเจริญเติบโตสมส่วนดี bounding pulses, left ventricular heaving, systolic thrill at mitral valvular area, to-and-fro murmur grade IV/Vi at mitral valvular area radiate to... มีต่อ »
หมวดหมู่: กุมารเวชศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน   สร้าง: อ. 13 ก.ค. 2553 @ 08:49 แก้ไข: ศ. 23 ก.ค. 2553 @ 19:22

Neonatal cyanosis (0)

Neonatal cyanosis           Cyanosis เป็นอาการแสดงของผิวหนัง และ mucous membrane ที่มีสีคล้ำกว่าปกติ สัมพันธ์กับระดับของ reduced หรือ deoxygenated hemoglobin โดยมากจะเห็นชัดเจนเมื่อระดับสูงขึ้นถึง... มีต่อ »
หมวดหมู่: กุมารเวชศาสตร์
คำสำคัญ: neonatal cyanosis  prostaglandin
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน   สร้าง: อ. 22 มิ.ย. 2553 @ 08:25 แก้ไข: อ. 29 มิ.ย. 2553 @ 10:52

Hypoxic spell (8)

Hypoxic spell เป็นภาวะที่เด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดมีระดับออกซิเจนในเลือดลดลงอย่างรุนแรงเป็นเวลานาน มีชื่อเรียกต่างกันไปได้หลายอย่าง เช่น Hypercyanotic episodes, Cyanotic spell, Paroxysmal hypoxemic spell เป็นต้น แม้ว่าส่วนใหญ่จะหายได้เอง แต่ก็อา... มีต่อ »
หมวดหมู่: กุมารเวชศาสตร์
คำสำคัญ: anoxic spell  hypercyanotic spell  hypoxic spell
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน   สร้าง: อ. 22 มิ.ย. 2553 @ 08:16 แก้ไข: ส. 26 มิ.ย. 2553 @ 03:15

การซักประวัติและตรวจร่างกายเด็กโรคหัวใจ ภาค 1 (4)

               การวินิจฉัยโรคหัวใจเด็กจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ประวัติ และการตรวจร่างกายเข้าช่วยแม้ว่าในปัจจุบันการตรวจด้วย echocardiogram ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการวินิจฉ... มีต่อ »
หมวดหมู่: กุมารเวชศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน   สร้าง: จ. 21 มิ.ย. 2553 @ 11:01 แก้ไข: ส. 09 ต.ค. 2553 @ 18:56

Heart Murmur ในทารกแรกเกิด (7)

การฟังเสียงหัวใจเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจร่างกายของทารกแรกคลอดทุกรายเพื่อตรวจหา congenital heart disease ได้แต่เนิ่นๆ    ในยุคก่อนที่จะมีการใช้ echocardiogram อย่างแพร่หลายเคยมีผู้รายงานไว้ว่าทารกแรกเกิดมี heart murmur ได้ถึงร้อยละ 60-77 ... มีต่อ »
หมวดหมู่: กุมารเวชศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน   สร้าง: จ. 21 มิ.ย. 2553 @ 10:57 แก้ไข: จ. 21 มิ.ย. 2553 @ 10:57

Shock in pediatric patients (0)

คำจำกัดความ การที่เนื้อเยื่อต่างๆได้รับ perfusion ไม่เพียงพอต่อความต้องการจนไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ           ให้สังเกตรายละเอียดของคำจำกัดความนี้ให้ดีตรงที่ ไม่มี blood pressure หรือ cardiac ... มีต่อ »
หมวดหมู่: กุมารเวชศาสตร์
คำสำคัญ: pediatrics  shock
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน   สร้าง: อ. 15 มิ.ย. 2553 @ 11:55 แก้ไข: พฤ. 01 ก.ค. 2553 @ 10:44